Rozcestník

Výběr témat individuálních projektů předcházejících zadání BAP a DIP je možný na webu FEL (CS) nebo (EN).
Zadání bakalářských a diplomových prací probíhá v rámci systému KOS.
Administrace a vkládání nových témat individuálních projektů je možné na webu FEL.
Vkládání a schvalování semestrálních hodnocení pro doktorandy je na webu FEL
Testování semestrálních i závěrečných prací na plagiáty portál Odevzdej.cz
Přehled tematických okruhů pro státní závěrečné zkoušky - SZZ-BAP a SZZ-DIP.

Přihláška k SZZ - letní termín (2024)

Přihlášku k magisterské i bakalářské státní závěrečné zkoušce je nutné realizovat elektronicky prostřednictvím webového KOSu nejpozději do 30. 4. 2024 (včetně).

Forma a obsah závěrečné práce

Obsahem podkladů je popis požadovaného formátování, struktury a členění závěrečné práce. Doplněny jsou i odkazy na materiály související s problematikou citací a vnitřních předpisů fakulty vztahujících se k závěrečným pracím.

Pokyny pro studenty k odevzdání závěrečné práce a SZZ - letní termín (2024)

Odevzdávání závěrečných prací bude probíhat v pátek 24. 5. 2024 POUZE elektronickou formou.
Nahrajte prosím do KOSu nejpozději do výše uvedeného termínu svou diplomovou, resp. bakalářskou práci (včetně zadání BEZ PODPISŮ !!!). Odevzdání tištěné verze (2 ks) proběhne přímo v den vašich obhajob. Termíny SZZ jsou uvedeny níže.
Nezapomeňte si do 2. 6. 2024 (BAP i DIP) uzavřít index.

Posudek vedoucího závěrečné práce

Formulář je generovaný automaticky systémem Komponenta Studium (dále jen KOS) v sekci Závěrečné práce.
Vyhotovené posudky jsou vkládány přímo do systému KOS. Pokyny pro jeho vložení jsou uvedeny níže. Posudek se do systému KOS vkládá BEZ PODPISU! Termín pro odevzdání posudku (nahrání posudku do systému KOS) je 12. 6. 2024 (BAP) , resp 19. 6. 2024 (DIP). Následně je nutné dodat na katedru jeden výtisk (nebo kvalitní sken) s podpisem vedoucího závěrečné práce.

Posudek oponenta závěrečné práce

Formulář je generovaný automaticky systémem Komponenta Studium (dále jen KOS) v sekci Závěrečné práce.
Vyhotovené posudky jsou vkládány přímo do systému KOS. Pokyny pro jeho vložení jsou uvedeny níže. Posudek se do systému KOS vkládá BEZ PODPISU! Termín pro odevzdání posudku (nahrání posudku do systému KOS) je 12. 6. 2024 (BAP) , resp 19. 6. 2024 (DIP). Následně je nutné dodat na katedru jeden výtisk (nebo kvalitní sken) s podpisem oponenta závěrečné práce.

Harmonogram obhajob - letní termín (2024)

Bakalářské státní závěrečné zkoušky budou na ČVUT v Praze, FEL K13132 probíhat v úterý 18. 6. 2024 od 8:00.
Magisterské státní závěrečné zkoušky budou na ČVUT v Praze, FEL K13132 probíhat v úterý 25. 6. 2024 od 8:00.

Tematické okruhy pro magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky

Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL

Kontakt

Za obsah stránky odpovídá referent katedry pro SZZ. Aktualizováno dne: 15. 05. 2024