Výuka, vzdělávání a odborná školení:
 • Studijní program Elektronika a komunikace (EK) - http://ek.fel.cvut.cz
 • Studijní program Komunikace, multimédia a elektronika (KME) - http://kme.fel.cvut.cz
 • Studijní program Softwarové inženýrství a technologie (SIT) - http://sit.fel.cvut.cz
 • FEL Moodle - https://moodle.fel.cvut.cz
 • Cedupoint - http://cedupoint.fel.cvut.cz

 • Laboratoře a výzkumné skupiny:
 • Výzkumné a vývojové centrum RDC - http://www.rdc.cz
 • Skupina 5Gmobile - http://www.5gmobile.eu/
 • Skupina testování sítí - platforma F-tester a F-Lab - http://f-tester.fel.cvut.cz/
 • Centrum automaticke identifikace - http://cai.cvut.cz
 • Laboratoře pro vývoj a realizaci (LVR) - http://www.lvr.fel.cvut.cz
 • Access server - http://access.fel.cvut.cz

 • Fakulta elektrotechnická při ČVUT v Praze - http://www.fel.cvut.cz
  ČVUT v Praze - http://www.cvut.cz