O nás

Centrum slouží jako regionální kontaktní místo pro profesní rozvoj, výzkum a sdílení znalostí mezi akademickým světem a podniky.

Činnost centra pro kybernetickou bezpečnost koordinuje katedra telekomunikační techniky ČVUT FEL.

Naše cíle

  • Zvyšovat odbornost a šířit osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Zlepšit prostředí pro podporu spolupráce mezi akademickým a podnikatelským sektorem

Co realizujeme

  • Vzdělávací kurzy v oblasti kybernetické bezpečnosti (prezenční i e-learningové) s využitím moderních vzdělávacích přístupů.
  • Provozujeme Cisco Akademii ČVUT FEL zaměřenou na kybernetickou bezpečnost
  • Osvětové aktivity pro studenty vysokých a středních škol, s možností získat podnikové praxe.

Jak se můžete zapojit

  • Účastí na vzdělávacím kurzu
  • Zpracováním (studenti) /zadáním tématu (firmy) bakalářské/diplomové práce ve spolupráci s pracovníky Centra
  • Odbornou stáží v našem centru