V roce 2016 se Česko stalo čtvrtou zemí světa, kam nadnárodní výrobce elektrospotřebičů Electrolux umístil své Globální technologické centrum. Věnuje se zejména komunikaci s chytrými spotřebiči a kybernetické bezpečnosti − testuje software a bezpečnost přenosu dat. V návaznosti na to vzniklo na ČVUT v Praze výzkumné centrum Electrolux, kde koordinaci spolupráce zajišťuje Katedra telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechnické. Na projektech se vedle zaměstnanců Electroluxu a expertů z ČVUT podílejí i studenti a doktorandi z různých fakult.

Některé aktuálně řešené projekty:
  • Komunikace domácích spotřebičů prostřednictvím sítí NB-IoT
  • Kybernetická bezpečnost domácích spotřebičů

Kontaktní osoba:
Ing. Robert Bešťák, Ph.D.
e-mail: robert.bestak@fel.cvut.cz