Akce a přednášky k oslavám 50. výročí katedry telekomunikační techniky

  • 22.09.2021 – Otevření laboratoře mobilních sítí 6G – velký přelom v dějinách katedry, který demonstruje její odborný potenciál a mezinárodní přesah– viz aktualita a tisková zpráva

Volný cyklus přednášek a webinářů je dostupný pro širokou veřejnost na odkazech níže (viz též playlist):

  • 14.10.2021 – 25 let renesance metalických sdělovacích kabelů – vývoj digitálních účastnických přípojek xDSL od HDSL přes ADSL a VDSL k G.fast (J. Vodrážka) – viz YouTube
  • 17.05.2021 (14:30-15:45) – Vývoj sektoru telekomunikací – přednáška k příležitosti Světového dne telekomunikací a informační společnosti (Z. Brabec) – viz https://youtu.be/Bbuw7hWbArc
  • 09.03.2021 (9:15-10:45) – Měření v telekomunikacích včera a dnes – od analogových měření, přes digitální protokolové analyzátory k SW definovaným nástrojům a testování QoE (J. Vodrážka) – viz https://youtu.be/Y13ITg7IrHo
  • 23.03.2021 (9:15-10:45) – Testování parametrů přípojek k Internetu NGA a VHCN – parametry a měřicí metody, aktuální metodiky dle ČTÚ a BEREC (J. Vodrážka) – viz https://youtu.be/8XckPa4iRF8
  • 06.04.2021 (9:15-10:45) – Měření parametrů datové komunikace v mobilních sítích – parametry a měřicí metody, měření za jízdy – drive testy (J. Vodrážka, a Z. Kocur) – viz https://youtu.be/NgZVKcGitUs

Záznam přednášek z cyklu Teleinformatika 2022 pro Český telekomunikační úřad:

Záznamy z dalších akcí:

  • Webinář o testování fixních a mobilních sítí pomocí F-Testeru – klíčové vlastnosti, metody měření + praktické ukázky (J. Vodrážka, Z. Kocur). Záznam na https://youtu.be/F9CCl7_7EEw
  • Virtuální laboratoř pro výuku síťových technologií a kybernetické bezpečnosti – jak nahradit reálnou laboratoř on-line výukou. Seznámení s konceptem virtuální laboratoře spojené s praktickou ukázkou (J. Burčík) – viz odkaz

Další akce související s oslavami 70. výročí vzniku Fakulty elektrotechnické jsou k dispozici na stránkách FEL.

Tematická videa