Rozvoj katedry telekomunikační techniky po roce 1990

Nebývalý rozvoj katedry telekomunikační techniky nastal během dvacetiletého působení prof. Ing. Borise Šimáka, CSc. ve funkci vedoucího katedry (1997–2017), který zároveň v letech 2007–2011 zastával i funkci děkana FEL. Katedra v té době iniciovala a zapojila se do řešení mnoha významných projektů, vznikla řada nových laboratoří a výzkumných center, rozvinula se spolupráce s průmyslem i mezinárodními institucemi. Otevřela se nová výzkumná témata, významně se inovovala výuka, byly zavedeny metody a nástroje e-learningu, pracoviště odborně i personálně rostlo.

Z významných aktivit a událostí na přelomu tisíciletí jmenujme tyto:

 • 1995 – laboratoř EMC
 • 1998 – laboratoř ISDN (místnost B3-605, vznikla s podporou společností SPT Telecom a.s., TELECOMSPOL, spol. s r.o., TELES AG, Ascom Praha spol. s r.o., Alcatel Czech, s.r.o.)
 • 2000 – síťová Cisco akademie (CNAP, CCNA), laboratoř pro širokopásmové komunikace (B3-714)
 • 2001 – založeno Výzkumné a vývojové centrum – RDC mobilních komunikací (ve spolupráci se společností Český Mobil a.s., nyní Vodafone Czech Republic, Ericsson a ČVUT FEL); návazná modernizace laboratoře v r. 2003; http://rdc.fel.cvut.cz
 • 2004 – STROM centrum, výzkumné a vývojové centrum založené společností STROM telecom s r.o.; v roce 2007 změna názvu na SITRONICS centrum, v návaznosti na změnu jména společnosti.
 • 2006 – přestavba laboratoře 812 na centrum T-Mobile
 • 2006 – založení centra Traningpoint – zajištění profesionálních technických školení a kurzů, později následovaný centrem Cedupoint
 • 2007 – vybudování laboratoře 606 – síťové technologie a později softwarově definované sítě (SDN)
 • 2009 – velká přestavba laboratoří na 7. patře bloku B3 (700/701 – laboratoř spojovací techniky a hovorové komunikace, 703 – laboratoř elektronických komunikací a multimédií, 710 – laboratoř přenosové techniky a přístupových sítí, 714 – laboratoř telekomunikačních vedení, vláknové optiky a sítí).

Od roku 2010 do současnosti:

 • 2010 – založení Laboratoře pro vývoj a realizaci (LVR), http://lvr.fel.cvut.cz
 • 2011 – katedra se stala odpovědnou za akademické členství FEL ČVUT v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU)
 • 2011 – vybudování laboratoře asistivních technologií (CAT, 3. p. bloku A4), včetně inteligentního bytu
 • 2011 – zahájení spolupráce s energetickými společnostmi (PREdistribuce, a.s., ČEZ distribuce, a.s., ČEPS, a.s.) – studie a projekty pro realizaci národního akčního plánu pro chytré sítě
 • 2013–2017 – garance za členství ČVUT v mezinárodních telekomunikačních standardizačních organizacích: Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) a The 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 • 2015 – vybudování centra pro navigaci nevidomých ve spolupráci se Sjednocenou Organizací Nevidomých a Slabozrakých ČR
 • 2015 – vznik laboratoře mobilních sítí 5Gmobile research lab, http://5gmobile.fel.cvut.cz
 • 2015–2018 – statut Centra excelence Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) pro kybernetickou bezpečnost
 • 2015 – zahájení strategické spolupráce se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nyní CETIN a.s.
 • 2015 – připojení se k aktivitám institutu EURECOM, kdy jsme se stali členy sdružení
 • 2016 – založeno výzkumné centrum Electrolux – komunikace s chytrými spotřebiči a jejich kybernetická bezpečnost

Pracovníci a doktorandi katedry telekomunikační techniky před fakultou (rok 2015)

Kolem roku 2015 došlo k poklesu finančních prostředků katedry jak v důsledku snižování objemu výuky (pokles počtu studentů), tak postupnému dobíhání projektů a dotačních prostředků výzkumných center. Některé nerentabilní aktivity bylo třeba utlumit a bylo nezbytné hledat a nacházet nové příležitosti a projektové výzvy. V roce 2018 se podařilo nepříznivou situaci zvládnout a pracoviště ekonomicky stabilizovat. Byla zahájena řada nových grantových projektů, otevřela se spolupráce s novými partnery z průmyslu. Do popředí se dostává skupina mobilních sítí 5Gmobile research lab pod vedením Zdeňka Bečváře, nyní 6Gmobile reserch lab, v níž vzniká řada klíčových vědeckých výsledků, prestižních publikací i mezinárodní patenty.

Pracovníci a doktorandi katedry telekomunikační techniky při vánočním setkání (rok 2017)

Významné projekty – odkaz na web FEL https://fel.cvut.cz/cz/research/13132/grants.html
Významné publikace – odkaz na web FEL https://fel.cvut.cz/cz/research/13132/publication.html

Další informace viz odkaz 50 let Katedry telekomunikační techniky – změna je život.