O výsledcích našich experimentů s kvantovým přenosem bezpečnostních klíčů (QKD) informuje společnost Toshiba

Česká správa železniční dopravní cesty poskytla optické vlákno o délce 46 km, které vede do pěti metrů od hlavní železniční trati z pražského Smíchova do Berouna. Vlákno bylo vystaveno značným vibracím a mechanickému hluku v důsledku vysokého železničního provozu.

Toshiba přispěla systémem QKD-MU, který pracuje s kvantovým kanálem na vlnové délce 1310 nm a umožňuje multiplexování uživatelského provozu přes stejný pár vláken. Systém nasadili a zprovoznili síťoví inženýři z Českého vysokého učení technického v Praze. Nejprve systém nastavili ve své laboratoři, aby získali základní údaje o výkonnosti a poté jej přesunuli na železniční stanoviště.

Specialisté z ČVUT také vyvinuli aplikaci pro monitorování nasazení QKD v reálném čase. Získaná data o bitové rychlosti a bitové chybovosti kvantového kanálu se zobrazují do interaktivního webového uživatelského rozhraní, což umožňuje rychlou kontrolu výkonu spoje v průběhu času.

Více viz https://www.toshiba.eu/quantum/resources/securing-critical-infrastructur...