Zahájili jsme spolupráci s Úřadem vlády v oblasti kyberbezpečnosti