Moderní struktury fotonových senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur

Projekt se zabývá výzkumem nových liniových a zónových ochran pro zvýšení bezpečnosti státu a občanů s použitím moderních fotonických a optovláknových struktur a principů. Nově vyvinuté fotonické ochrany zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur, objektů, komunikačních a informačních systémů.
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Safibra, s.r.o
  • VŠB Ostrava