Popularizace vědy a výzkumu ČVUT

Cílem projektu je vytvořit systémové nástroje pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje pro studenty a žáky. Pomocí přednáškových cyklů, systémových propagačních aktivit VaV a popularizačních cyklů, dnů otevřených dveří, audiovizuální tvorby, e-learningových kurzů a interaktivních webových stránek budou vyhledáváni žáci ZŠ, SŠ, studenti bakalářského studia biomedicínský technik se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost a její pokračování v budoucnu. Realizace projektu umožní získat nové talenty pro vědu a výzkum a tím zvýšit konkurenceschopnost České republiky. Pro splnění cílů projektu bude realizován akademickými pracovníky ČVUT interaktivní web-portál pro ověření technických vědomostí, pilotně ověřený koncept kroužků, letních vědecko-technických táborů, webové stránky Junior Akademie, interaktivní modul Ochrany duševního vlastnictví, cyklus Jak to chodí ve vědě, publikační portál na bázi MediaWiki, aktivity na dnech otevřených dveří jako i propagační cyklus v České televizi.