RFID lokalizátor

RFID lokalizátor byl rektorem ČVUT v Praze oceněn "Cenou rektora za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí práce v praxi za rok 2015".

RFID lokalizátor je systém, který umožňuje lokalizovat řádově tisíc aktivních RFID tagů (elektronické identifikátory - „visačky“) umístěné v oblasti cca 1 km2 a zobrazovat jejich polohu či pohyb v mapových podkladech. Sestává se z několika RFID přijímacích stanic, aktivních RFID tagů a výpočetního systému.

Systém RFID lokalizátor umožňuje identifikovat oběti katastrof či zraněné osoby v definované oblasti. Systém zpracovává přenášené signály a do podrobné mapy zobrazuje v reálném čase polohu tagů, kterými jsou označeny oběti katastrofy či ranění. Řešení umožní optimalizovat postup záchranných prací a zároveň minimalizovat čas potřebný k záchraně, a to i v situaci, kdy jsou standardní komunikační systémy v důsledku katastrofy mimo provoz.

RFID