Vývoj adaptivních datových a procesních systém pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách

Vývoj zařízení pro přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí ve vnitřních i venkovních podmínkách a ve vozidlech i za pohybu, např. pro nasazení v extrémních podmínkách, jakými mohou být zásahy IZS či jiných složek MV ČR nebo armády. Budou uvažované různé typy komunikačních kanálů a jejich vzájemné kombinace pro navýšení přenosové rychlosti, a to i při značné míře rušení, budou vyvinuty speciální algoritmy pro optimální využití přenosových kanálů.
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • CertiCon