Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace

Průmyslové a jim podobné aplikace budou klást stále vyšší nároky na přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí. Projekt přinese nové přístupy pomocí kombinace různých komunikačních kanálů a mezivrstvové spolupráci, díky které dojde k optimalizaci činnosti provozovaných aplikací. Budou vyvinuty nové algoritmy pro optimální využití přenosových cest. Výstupem budou prototypy zařízení pro následnou sériovou výrobu a komplexní řešení pro komerční využití.

Odkaz na údaje o projektu TA02011015 v registru CEP: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02011015

Klíčové výsledky, ze kterých je zřejmá podstata výzkumu:
Patent " Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v paketové síti s optimalizací zpoždění", https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/304/304568.pdf
Kocur, Z. - Macejko, P. - Chlumsky, P. - Vodrazka, J. - Vondrous, O.: „Adaptable System Increasing the Transmission Speed and Reliability in Packet Network by Optimizing Delay“. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 12 (2014). http://advances.utc.sk/index.php/AEEE/article/view/878, DOI: 10.15598/aeee.v12i1.878

Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D., e-mail: kocurz1@fel.cvut.cz
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • CertiCon