Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ

Dvouletý projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných středních škol, dále na systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich popularizace a prezentování. Projekt sestává ze čtyř klíčových aktivit: Popularizace výzkumu a vývoje (Cyklus popularizačních přednášek, Den výzkumu a vývoje na VŠPJ); Systematická práce se studenty VŠPJ v oblasti popularizace výzkumu a vývoje (Zapojení doktorandů a mladých vědců z pracovišť partnerů do zájmových seminářů VŠPJ, Zřízení pozic pomocných vědeckých sil na katedrách VŠPJ,Návštěvy odborných pracovišť partnerů), Systematická práce s žáky v oblasti popularizace výzkumu a vývoje (Vybrané kroužky a letní škola technických disciplín,Cyklus putovních popularizačních přednášek po středních školách), Systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti popularizace VaV(Zřízení pozic mentorů výzkumu, Kurzy metodiky VaV a její popularizace a ochrany).
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava (koordinátor projektu)