bestarob

Hlavní záložky

Obrázek uživatele bestarob
Ing.
Robert
Bešťák
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
5996
Místnost: 
T2: A4-502
Funkce: 
odborný asistent
Je školitelem doktorandů: 
Ing.
Iyad
Khuder
Obrázek uživatele azizzagr
Ing.
Zagroz
Aziz
Ing.
David
Blagodárný
Odborný životopis 

Robert Bešťák získal titul Ph.D v oboru výpočetní techniky na ENST Paris, Francie (2003) a titul Ing. v oboru telekomunikační technika na ČVUT v Praze (1999). Od roku 2004 působí jako odborný asistent na katedře telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze. Podílel se jako řešitel/spoluřešitel na několika národních, mezinárodních a průmyslových výzkumných projektech. Je českým zástupcem v mezinárodní organizaci IFIP TC6. Je ročně členem technického programového výboru ve více jak 20 mezinárodních konferencí (Networking, WMNC, NGMAST, TSP, Mechatronics, etc.) a pravidelně recenzuje pro mnoho časopisů vydávaných organizacemi IEEE, Elsevier, Springer. Je taktéž členem redakční rady pěti mezinárodních časopisů. Je autorem/spoluautorem 1 kapitoly v zahraniční knize a více jak 100 konferenčních a časopiseckých článků. Kromě toho je spoluautorem pěti speciálních vydání v časopisech s impakt faktorem Mezi jeho výzkumné zájmy patří sítě 5G, správa spektra a analýza dat v mobilních sítích.

Zaměstnání
• 2016 - 2018: České vysoké učení technické v Praze, Ředitel výzkumného centra Electrolux při ČVUT v Praze
• 2004 - 2018: České vysoké učení technické v Praze, Katedra telekomunikační techniky, odborný assitent
• 1999: T-Mobile CZ, Člen týmu plánovaní přístupové sítě

Vzdělání
• 2000 - 2004: Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Francie
• 1999 - 2000: Institute EERIE de l’Ecole des Mines d’Alès, Francie
• 1993 - 1999: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Česká Republika

Výuka
• Bakalářský program: A8B32DNT, A8B32DCL
• Magisterský program: B2M32MKS, BE2M32MKS
• Doktorský program: XP32MOS

Školitel doktorandů
• Marek Sedláček, disertační práce obhájena 11/2017
• Chithra Reghuvaran, disertační práce obhájena 7/2016
• Jiří Hlaváček, disertační práce obhájena 3/2015
• Marek Neruda, disertační práce obhájena 6/2014
• Melvi Ulvan, disertační práce obhájena 12/2012
• Ardian Ulvan, disertační práce obhájena 6/2011
• Pavel Mach, disertační práce obhájena 3/2010

Školitel magisterských a bakalářských studentů
• 29 magisterských studentů
• 24 bakalářských studentů
• Více jak 100 zahraničních studentů (stáže)

Vybrané projekty
• 2016 - 2017: Security hardening of GTM3 NET VM. Role: řešitel. Financováno: GTC Electrolux CZ.
• 2016 - 2017: Electrolux IoT PKI deployment consultancy. Role: řešitel. Financováno: GTC Electrolux CZ.
• 2016 - 2016: Appliance module - security review. Role: řešitel. Financováno: GTC Electrolux CZ.
• 2016 - 2016: Analýzy provozu v síťové infrastruktuře sdružení CESNET. Role: řešitel. Financováno: Fond rozvoje CESNET.
• 2015 - 2016: Integrace WebRTC technologie se stávajícími video a audio konferenčními systémy. Role: řešitel. Financováno: Fond rozvoje CESNET.
• 2013 - 2015: Mezinárodní spolupráce při rozvoji magisterského a doktorského programu na ČVUT-FEL v Praze, Role: řešitel. Financováno: Evropský sociální fond.

Vybrané publikace
• C. Reghuvaran, R. Bestak, S. K. Patra: Efficient resource allocation for network-assisted multi-link device-to-device communication. International Journal of Communication Systems. 2017, 30(7), 1-16. ISSN 1074-5351.
• M. Sedlacek, R. Bestak: Analysis of Neighbourhood Relations for Femtocell Networks. Wireless Personal Communications. 2017, 96(4), 5239-5252. ISSN 0929-6212.
• C. Reghuvaran, R. Bestak, S. K. Patra: An Interference Cancellation Scheme for D2D Multi-Link Communication Underlaying Cellular Network. Annals of Telecommunications. 2016, vol. 71, no. 1, p. 47-60. ISSN 0003-4347.
• H.D. Septame, A. Ulvan, J. Hlavacek, R. Bestak: High Available VoIP Server Failover Mechanism in Wide Area Network. TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control. 2015, vol. 13, no. 2, p. 739-744. ISSN 1693-6930.
• P. Mach, Z. Becvar, R. Bestak. Handover of Relay Stations for Load Balancing in IEEE 802.16. Wireless Communications and Mobile Computing. 2013, vol. 13, no. 2, p. 170-183.
• ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3757-3921

Člen redakční rady časopisů
• Computers & Electrical Engineering
• Electronic Commerce Research Journal
• International Journal on Advances in Network and Services
• International Journal of Digital Content Technology and its Applications
• International Journal of Business Data Communications and Networking

Člen programového výborů konferencí
• Předseda: IEEE/IFIP WMNC 2018, IEEE CloudNet2017, IEEE NGMAST 2013, IEEE/IFIP Networking 2012, ICTSM 2011-2013, IFIP PWC 2007
• Členem technického programového výboru ve více jak 20 mezinárodních konferencí (Networking, WMNC, NGMAST, TSP, Mechatronics, etc.)

Členství
• Zástupce ČR v mezinárodní organizaci IFIP, Technický výbor 6 (IFIP TC6)
• Místopředseda v mezinárodní pracovní skupině IFIP WG 6.8 (Mobile and Wireless Communications)
• Člen oborové rady studijního oboru Telekomunikační technika na ČVUT-FEL v Praze

Jazyk
• Anglický jazyk – C2
• Francouzský jazyk – C2
• Španělský jazyk – A1

Konzultační hodiny:

pondělí
11:00
12:00