burcik

Hlavní záložky

Obrázek uživatele burcik
Ing.
Jaroslav
Burčík
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
4024
Místnost: 
T2:A4-505a
Funkce: 
odborný asistent
Odborný životopis 

Přehled profesní praxe

   06/2015- dosud   Vedoucí, Centum exlelence ITU, CVUT FEL
   2009–2015     Ředitel, Inovacentrum  ČVUT
   2008–2009     Vedoucí, Centrum spolupráce s průmyslem (CSP), ČVUT-FEL
   2003–dosud    Odborný asistent, Katedra Telekomunikační techniky, ČVUT- FEL
   2000–2002     Central European Trust Ltd, IT konzultant
   1994–2000     AZ Elektroprojekce, samostatný projektant v oboru elektro silnoproud/slaboproud

 

Vybrané reference

2015   Spoluzakladatel a člen představenstva národní platformy pro podporu přenosu poznatků a technologií do praxe Transfera.cz
2015  Vyzvaný zástupce ČR na Expertním fóru pro mezinárodní technologický transfer, organizovaný Světovou organizací pro ochranu duševního vlastnictví WIPO, Geneva
2013  Spoluřešitel VŘ Analýza zkušenosti a ustavení centra transferu znalostí Biologického centra AVČR, v.v.i,
2012  Koučing a mentoring firem v inkubátoru ČVUT InovaJet
2011  VŘ TU Liberec, Vedoucí týmu. Návrh školící metodiky a zajištění série vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj kompetencí v oblasti práv k duševnímu vlastnictví vědecko-výzkumných pracovníků pro cílovou skupinu cca 350 účastníků v devíti lokalitách ČR
2010 – dosud       Člen řídícího výboru společnosti vědeckotechnických parků ČR
2009 - 2012          Externí specialista týmu MŠMT pro přípravu metodiky transformace českých VŠ k efektivnímu transferu technologií EF-TRANS
2009   European patent office, Hlavní řešitel. Projekt pro mezinárodní patentovou kancelář, společně s Úřadem průmyslového vlastnictví, zajišťující výuku a zlepšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví v ČR a na ČVUT
2008 Definice, založení, a vybudování centra pro spolupráci s průmyslem CSP, které je později integrováno spolu s univerzitním Technologickým a inovačním centrem do Inovacentra
2008 Stáž v Isis Innovation TTO Oxford University, studium Oxfordského modelu transferu technologií (následováno studiem a osobní návštěvou celé řady dalších excelentních univerzit a jejich transferových center).
2007 Ideový tvůrce a projektový manažer projektu TRIPOD  a od té doby řady dalších, který rozhýbal aktivity transferu technologií na ČVUT.
2003 - 2007  Výzkumné a vývojové centrum RDC (Vodafone, Ericsson, ČVUT) FEL, podíl na realizaci aktivit centra, vedení studentských týmů, řízení projektů.

 

Vybrané VaV projekty: 

 • Výzkumný záměr – MSM 6840770038, Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III. Role: výzkumný pracovník.
 • Grant FRVŠ 33/05013/13132 – FRV, CESNET – Optické sítě a jejich rozvoj, skupina3 – nasazení prvků pro přepínání na optické vrstvě, hlavní řešitel
 • GA ČR 102/99/1391 – Nové technologie pro přípravu dielektrických laserů a zesilovačů,  člen řešitelského týmu
 • GA ČR 102/99/0414 – Materiály a struktury pro opt. součástky připravené met. MOVPE, člen řešitelského týmu
 • GA ČR 102/96/1243 – Aktivní vlnovody a vlnovodné lasery, člen řešitelského týmu