chod

Hlavní záložky

doc.
Ing.
Jiří
Chod
, CSc.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2086
Místnost: 
T2:B3-811
Funkce: 
docent
Je školitelem doktorandů: 
Ing.
Margarita
Plotnikova
Odborný životopis 
Příjmení a jméno: Chod Jiří Tituly: Doc., Ing., CSc. - obor telekomunikace Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ Zaměstnavatel: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Současná pracovní pozice: docent Profesní zkušenosti: • Vedoucí Sitronics Centra (společný projekt ČVUT FEL v Praze a Sitronics) a v jeho náplni vedení úkolů z oblasti aplikace mobilních komunikací • Řídící komise RDC -Výzkumné a vývojové centrum (Vodafone, Ericsson, ČVUT) a v jeho náplni vedení úkolů z oblasti aplikace mobilních komunikací • Vedoucí laboratoře DTS – Digitálních telekomunikačních systémů • Řešitel řady grantů: Vedoucí a hlavní řešitel projektu FR-TI/662 – HeRo (Health Robot) – Výzkum z vývoj mobilního terminálu – robota – dohlížejícího na člověka a jeho životní funkce (2010-2012) – 4 národní patenty, 1 přihláška mezinárodního patentu (v řízení), 3 užitné vzory • Vedoucí a hlavní řešitel projektu „Pokročilá navigace nevidomých“ TA3011396 (2013-2015) • Člen ČKAIT s autorizací technologie staveb. V rámci profese realizoval řadu velkých projektů (in.náklady do 1 miliardy Kč) mimo FEL (banky, supermakety, skladová a logistická centra, ale i rodinné domy, laboratoře, atd.) a několik projektů pro FEL (rekonstrukce laboratoří FEL, Centrum asistivních technologií CAT) • Vyžádaný expert pro MPO a MPSV Podíl na vybraných VaV projektech: HeRo (Health Robot) – Výzkum z vývoj mobilního terminálu – robota – dohlížejícího na člověka a jeho životní funkce (2010-2012), FR-TI/662 Pokročilá navigace nevidomých. Projekt pro prostorovou orientaci nevidomých, (2013-2015), TA3011396 A method of determining systolic and diastolic blood pressure and the unit for this method. Přihláška mezinárodního patentu PCT/CZ2014/000068. UPV 18.06.2014 Jednotka pro sledování a měření životních funkcí člověka. Patent č. 304621 udělen 25.6.2014 Vybrané publikace: Chod, J., Pisova, P.: Detection of GNSS signals propagation in urban canyons using 3D city models. In Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol 13, No 1 (2015): March, DOI: 10.15598/aeee.v13i1.1291 Chod, J., Kalfus, R., Píšová, P.: Detection of Reflected GPS Signals. In 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011, p. II-35-II-39. ISBN 978-80- 214-4283-2. Chod, J., Píšová, P., Koláčný, R., Šafránek, M.: HW a SW of the Navigation Centre for Blind Persons. In Sborník přednášek konference NavAge 08. Praha: Technology&Prosperity, 2008. ISBN 978-80-87205-00-6. Chod, J., Zahradnik, P., Jansa, J.: HeRo – Health Robot. Mezinárodní konference Med-e-Tel 2014. Luxemburk. International Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH). Sborník str. 454-458. Chod, J.: Asistivní radiokomunikační technologie. Konference Radiokomunikace 2014. Pardubice 2014. Sborník 978-80-905345-4-4 . Str. 245-252. Chod, J.: Navigationscentrum II. Generation. Vyžádaná presentace na Sight City 2015, Frankfurt nad Mohanem. Chod, J.: Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých. Konference Radiokomunikace 2015. Pardubice 2015. Sborník 978-80-905345-6-8. Str. 139-147.

Konzultační hodiny:

pondělí
13:00
14:00