hrad

Hlavní záložky

Obrázek uživatele hrad
Ing.
Jaromír
Hrad
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2083
Místnost: 
T2:B3-712
Funkce: 
odborný asistent
Odborný životopis 
 • Ing. – obor Telekomunikační technika, FEL ČVUT v Praze (1994)
 • Ph.D. – obor Telekomunikační technika, FEL ČVUT v Praze (2003)
Pracovní zkušenosti
 • od roku 1996 ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky (odborný asistent)
 • stáže: École nationale supérieure des télécommunications (Paříž, FR), Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (Budapešť, HU), Slovenská technická univerzita v Bratislave (SK)
 • expertní činnost: CESNET, z.s.p.o. (podpora distančního vzdělávání, 2002–2007), KYBERTEC, s.r.o. (projekt H2020 NEWTON – „Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication“, 2016–2019)
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi v ČR i v zahraničí v rámci mezinárodních projektů
 • od roku 2019 prezident EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering)
Odborné zaměření a padagogická činnost
 • elektronické komunikace
 • informační a komunikační technologie
 • přenos dat v hostitelských a silnoproudých sítích
 • elektronická podpora vzdělávání
Vybrané projekty
 • 2013–2015 – TA03011192 „Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí“
 • 2014–2017 – 2014-1-CZ01-KA202-002074 „TechPedia – European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering“
 • 2016–2019 – H2020-ICT-2015-688503 „Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication“ (NEWTON)
 • 2017–2020 – 2017-1-CZ01-KA202-035479 „Modernisation of VET through Collaboration with the Industry“ (MoVET)
 • 2021–2023 – 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346 „Digital Technologies for Lecturing and Learning“ (DiT4LL)
Vybrané publikace
 • Zeman, T., Sládek, O., a Hrad, J. Newton – Fablabs As a New Way of Improvement for Education in Technical Disciplines. In: Poulová, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017. eLearning 2017. Hradec Králové, 08.11.2017 – 09.11.2017. Hradec Králové: Gaudeamus. 2017, s. 146–151. ISBN 978-80-7435-691-9.
 • Hájek, J., Hrad, J., a Vodrážka, J. Simplified Model for Performance Estimation of Narrowband Data Transmission on Low-Voltage Power Lines. In: Štefek, A., Maga, D., a Březina, T., eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika. Praha, 07.12.2016 – 09.12.2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. 2016, s. 537–540. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • Vodrážka, J. a Hrad, J. Communication over Middle-Voltage Distribution Lines with Inter-Section Crosstalk Modeling. In: Štefek, A., Maga, D., a Březina, T., eds. Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. Mechatronika. Praha, 07.12.2016 – 09.12.2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. 2016, s. 533–536. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • Hrad, J., et al. Early Support of Technical Education. In: Szewczyk, R. a Jabłoński, R., eds. Recent Global Research and Education: Technological Challenges. 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Warszawa, 26.09.2016 – 28.09.2016. Cham: Springer. 2017, s. 459–465. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 519. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-46489-3.
 • Vodrážka, J. a Hrad, J. On Specific Problems Related to Communication over Middle-Voltage Distribution Lines. In: Maga, D. a Hrochová, M., eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Praha, 27.06.2016 – 29.06.2016. Praha: IEEE Czechoslovakia Section. 2016, s. 30–33. ISBN 978-1-4673-8473-5.
 • Hrad, J. a Vodrážka, J. Modelling of Data Communication over Medium-Voltage Power Distribution Lines. Communications. 2016, 18(1/2016), s. 62–66. ISSN 1335-4205.
 • Zavrtálek, J., Kekrt, D., a Hrad, J. New Concept of PLC Modems: Multi-carrier System for Frequency Selective Slow-fading Channels Based on Layered SCCC Turbocodes. Radioengineering. 2015, 24(3), s. 857–872. ISSN 1210-2512.
 • Kypus, L., Vojtěch, L., a Hrad, J. Security of ONS Service For Applications of the Internet of Things and Their Pilot Implementation in Academic Network. In: Podlubny, I., et al., eds. Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC). 16th International Carpathian Control Conference. Szilvásvárad, 27.05.2015 – 30.05.2015. Piscataway: IEEE. 2015, s. 271–276. ISBN 978-1-4799-7370-5.
Další dovednosti
 • osvědčení pro učitelství technických odborných předmětů na SŠ, MÚVS ČVUT v Praze (1994)
 • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny (1988) a ruštiny (1989), částečná znalost několika dalších jazyků

Konzultační hodiny:

úterý
9:30
10:30