lafatpav

Hlavní záložky

Ing.
Pavel
Lafata
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2071
Místnost: 
T2:B3-810
Funkce: 
odborný asistent
Odborný životopis 

Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, kde v roce 2007 získal titul inženýr (ve zkratce Ing.) a v roce 2011 titul doktor (ve zkratce Ph.D.) na Fakultě elektrotechnické v oboru Telekomunikační technika. Od roku 2011 působí jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. Zde se specializuje zejména na přístupové sítě a technologie, především oblast pasivních optických sítí a optických přípojek FTTx, digitální přípojky xDSL, modelování a simulace přenosového prostředí, optimalizace a plánování topologií přístupových sítí apod. Mimoto se věnuje rovněž problematice programovatelných logických polí FPGA a jazyku VHDL. V těchto oblastech se rovněž podílí na výuce řady předmětů. Je školitelem doktorandů a kromě toho vedl a vede řadu bakalářských i diplomových prací a studentských projektů zabývajících se touto problematikou. V neposlední řadě se této oblasti věnuje i ve své vědecké a publikační činnosti, je autorem či spoluautorem dvojice odborných monografií, množství populárně naučných článků, příspěvků na seminářích a konferencích, ale i odborných článků uveřejněných v mezinárodních impaktovaných časopisech. Působí také jako člen výborů a redakčních rad mezinárodních konferencí, časopisů a působí jako pravidelných recenzent řady mezinárodních impaktovaných časopisů.

Pracovní zkušenosti

2011- odborný asistent na Katedře Telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Vzdělání

2001-2007 Magisterské studium (Ing.), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
2007-2011 Doktorské studium (Ph.D.) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra Telekomunikační techniky

Pedagogická činnost

Od 2017 garant a přednášející předmětu Digitální technika (B2B32DITA)
Od 2011 vedoucím řady bakalářských a diplomových prací studentů (celkem 40 prací)
Od 2011 se aktivně podílel a podílí na výuce řady předmětů vyučovaných na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze

Účast na vybraných projektech

2020-2023 TAČR Energetický kabel s integrovanými senzory provozních parametrů po délce kabelu na principech IoT pro optimalizaci přeneseného výkonu a energetických ztrát
2010-2015 GUARDSENSE, Ministerstvo vnitra, ČR
2012-2014 Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace
2010-2016 4 Interní výzkumné projekty pro ČVUT v Praze
2020 RPAPS - Digitální technika

Publikační a vědecké aktivity, vybrané publikace

Lafata, P.: Realistic Modeling of Far-End Crosstalk in Metallic Cables. IEEE Communications Letters. 2013, vol. 17, no. 3, p. 435-438. ISSN 1089-7798.
Lafata, P. - Vodrážka, J.: Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology for Local Backbone Data Network. Microwave and Optical Technology Letters. 2011, vol. 53, no. 10, p. 2351-2355. ISSN 0895-2477.
Lafata, P. - Jareš, P.: Increasing the transmission capacity of digital subscriber lines with phantom circuit and crosstalk cancelation. Telecommunication Systems. 2015, vol. 59, no. 4, p. 429-436. ISSN 1018-4864.
Lafata, P.: Investigation of Phantom Circuit Benefits for Next Generation xDSL Systems. International Journal of Communication Systems. 2016, vol. 29, no. 1, p. 5-15. ISSN 1099-1131.
Lafata, P.: Novel Protection Strategies for Passive Optical Networks Based on Ring and Bus Topologies. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. 2015, vol. 26, no. 9, p. 1131-1153. ISSN 2161-3915.

Spoluautor 2 odborných publikací
Více než 40 publikací zapsaných v mezinárodní databázi SCI
Více než 50 publikací v prestižních zahraničních časopisech a konferencích
H-index dle WoS = 4 (bez autocitací)

Člen redakčních rad časopisů, special issue a výborů konferencí

Access server, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Guest editor of ACM/Springer Mobile Networks & Applications (MONET)
Committees of Electronics 2015, Electronics 2016, Electronics 2017, Telecommunication and Signal Processing (TSP) 2014, Poster 2015, Poster 2016, Poster 2017, International Conference on Research in Telecommunication Technologies
Recenzent impaktovaných časopisů: IEEE Communication Letters, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, International Journal of Communication Systems, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Telecommunication Systems, Wireless Personal Communications, Elektronika ir Elektrotechnika, Recent Patents on Electrical & Electronic Engineering, Journal of Parallel and Distributed Computing, Computers & Electrical Engineering aj.

Jazykové dovednosti

Český jazyk - rodilý mluvčí
Anglický jazyk - pokročilý

Konzultační hodiny:

úterý
10:00
12:00