nerudmar

Hlavní záložky

Obrázek uživatele nerudmar
Ing.
Bc.
Marek
Neruda
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
5824
Místnost: 
T2:B3-904
Funkce: 
výzkumník
Odborný životopis 

Vzdělání:

 • 2014 ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky, Ph.D. – Telekomunikační technika, obhájená práce „Modelling of electrical resistivity for electrically conductive textile materials“
 • 2010 ČVUT v Praze, MÚVS, Studijní program: Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu, Inženýr
 • 2008 ČVUT v Praze, MÚVS, Studijní program: Specializace v pedagogice, Bakalář
 • 2007 ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky, Inženýr – Telekomunikační technika

 

V&V projekty:

 • Inteligentní systém řízení bezpečnosti pro průmyslová prostředí založený na umělé inteligencí a Auto-ID, 2024 - 2026, LUE231026, INTER-EXCELLENCE II
 • Výzkum a vývoj inteligentního filtračního systému pro klimatizace a ventilace ve veřejné dopravě a vývoj autonomní jednotky pro zlepšení kvality ovzduší v průmyslu, 2023 - 2025, TM04000003, DELTA 2
 • Elektrochemický systém pro recyklaci průmyslového měděného kabelového odpadu, 2020 - 2023, SS01020524
 • Textilní vložka filtru pro sterilizaci elektrickým proudem 2020, ProoFOND, TP01010066-01
 • Výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko 2018 - 2020, Znalosti pro Prahu, OPPPR, výzva 24
 • Radar Myo Graf - vznik přenosného Elektromyografu určeného pro bezkontaktní měření svalové aktivity pacientů 2018 - 2020, ICT pro Prahu, OPPPR, výzva 24
 • Moody – Body Heating System 2018 - 2019, InovaFOND TG02010033
 • Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb 2017 - 2020, LTE117005, EUREKA
 • Bezpečnost a spolehlivost zařízení a systémů v konceptu Internetu věcí 2018 - 2020, SGS18/183/OHK3/3T/13
 • NANOTROTEX - Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí 2018 - 2021, FV30171
 • Vícekanálová komunikační platforma pro Internet věcí (IoT) 2017 - 2019, TH02010568
 • Vývoj sondy pro preventivní ochranu IoT zařízení před pokusy o jejich převzetí 2017 - 2019, TJ01000182
 • Bezpečnost v Internetu věcí a Průmyslu 4.0 2016 - 2017, SGS16/159/OHK3/2T/13
 • RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu 2013-2016, LF13005, EUREKA
 • RFID lokalizátor 2013-2015, VG20132015125
 • KOMPOZITEX - Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí 2012-2015, FR-TI4/202

 

Vybrané publikace:

 • Straka, T.; Vojtěch, L.; Neruda, M. Simulation of Radio Signal Propagation for UHF RFID Technology in an Indoor Environment Using Ray Tracing (Graphics) Method, Applied Sciences. 2022, 12(21), 1-14. ISSN 2076-3417.
 • Eroshkin, I.; Vojtěch, L.; Neruda, M. Resource Efficient Real-time Reliability Model for Multi-Agent IoT Systems, IEEE Access. 2022, 10 2578-2590. ISSN 2169-3536.
 • Bartošová, K.; Neruda, M.; Vojtěch, L. Methodology of Studying Effects of Mobile Phone Radiation on Organisms: Technical Aspects, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18(23), 1-9. ISSN 1660-4601.
 • Neruda, M.; Vojtěch, L. Electromagnetic Shielding Effectiveness of Woven Fabrics with High Electrical Conductivity: Complete Derivation and Verification of Analytical Model Materials. 2018, 11(9), ISSN 1996-1944.
 • Vojtěch, L.; Neruda, M.; Reichl, T.; Dušek, K.; De la Torre Megías, C. Surface Area Evaluation of Electrically Conductive Polymer-Based Textiles Materials. 2018, 11(10), ISSN 1996-1944.
 • Krupka, L.; Vojtěch, L.; Neruda, M. The Issue of LPWAN Technology Coexistence in IoT Environment In: Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 480-487. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • Gregora, L.; Vojtěch, L.; Neruda, M. Indoor Signal Propagation of LoRa Technology, In: Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 476-479. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • Vojtěch, L. - Neruda, M.: Design of Radiofrequency Protective Clothing Containing Silver Nanoparticles. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 2013, vol. 21, no. 5, pp. 141-147. ISSN 1230-3666.
 • Vojtech, L., Bortel, R., Neruda, M. and Kozak, M., 2013. Wearable textile electrodes for ECG measurement. Advances in electrical and electronic engineering, 11(5), p.410.
 • Neruda, M. - Vojtěch, L.: Modelling of Conductive Textile Materials for Shielding Purposes and RFID Textile Antennas. Elektronika ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, no. 8, p. 63-67. ISSN 1392-1215.
 • Neruda, M. - Vojtěch, L.: Verification of Surface Conductance Model of Textile Materials. Journal of Applied Research and Technology. 2012, vol. 10, no. 4, p.
  579-585. ISSN 1665-6423.
 • Neruda, M.; Vrána, J.; Bešťák, R. Femtocells in 3G Mobile Networks. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009, pp. 327633. ISBN 978-1-4244-4530-1.
 • Neruda, M. - Machula, V.: Řídicí jednotka komunikace, sběru dat a napájení. [Funkční vzorek]. 2013.
 • Vojtěch, L. - Neruda, M.: Elektrodová sada pro měření povrchové vodivosti textilních materiálů. [Funkční vzorek]. 2013.
 • Neruda, M. - Machula, V.: Modulární komunikační systém sběru dat. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 26291. 2013-12-19.

Ocenění:

 • 2023 Cena rektora (ČVUT v Praze) za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí práce za rok 2022
 • 2016 Cena rektora (ČVUT v Praze) za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí práce v praxi za rok 2015
 • 2014 CATRENE Innovation Award by the EUREKA Cluster for Micro- and Nano-Electronics za projekt “Electromagnetic Reliability (EMR) of Electronic Systems for Electro Mobility” (člen řešitelského kolektivu)
 • 2009 Cena rektora III. stupně za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi za rok 2008

Média:

Konzultační hodiny:

čtvrtek
09:00
11:00