pravdai

Hlavní záložky

Ing.
Bc.
Ivan
Pravda
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2078
Místnost: 
T2:B3-711
Funkce: 
odborný asistent
Odborný životopis 

Odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 15letá praxe v oboru telekomunikační technika, specializace na přenosové a optické komunikační systémy + vyhodnocování kvality telekomunikačních sítí. Řešitel a spoluřešitel několika evropských a národních projektů. V současné době také referent katedry telekomunikační techniky pro diplomové a bakalářské práce.

Pracovní zkušenosti

2002 – 2004: SOU energetické, Praha 9, koordinátor ICT
2003 – 2004: SOU energetické, Praha 9, třídní učitel
2004 – 2005: ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky, technik pro vědu a výzkum
2005 – dosud: ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky, odborný asistent

Vzdělání

Ing. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (2002)
Bc. – Učitelství odborných předmětů, MÚVS, ČVUT v Praze (2005)
Ph.D. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (2009)

Pedagogická činnost

Výuka v předmětech:

 • Telekomunikační systémy a sítě
 • Přenosové systémy a sítě
 • Kryptografie a bezpečnost
 • Počítačové a komunikační sítě

Vedení řady bakalářských a diplomových prací.

Řešené projekty

 • 2002-2011 – řešitel řady projektů Fondu rozvoje vysokých škol – kategorie G a F
 • 2010-2010 – spoluřešitel rozvojového projektu MŠMT ČR RPM 4/28.2/5b „Zvyšování pedagogických schopností akademických pracovníků“
 • 2011-2014 – spoluřešitel projektu CZ/11/LLP-LdV/TOI/134011 „IMProVET – Innovative Methodology for Promising VET Areas“
 • 2011-2013 – spoluřešitel projektu CZ.2.17/3.1.00/33306 – „Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia“
 • 2012-2014 – spoluřešitel a lektor týmu projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/35.0021 „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“
 • 2013-2015 – spoluřešitel a lektor projektu CZ.2.17/3.1.00/36057 „Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ“
 • 2014-2017 – spoluřešitel projektu 2014-1-CZ01-KA202-002074 „TechPedia – European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering“
 • 2016-2018 – spoluřešitel projektu „Služby smluvního výzkumu pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v oblasti analýzy operačních rizik telekomunikační infrastruktury“
 • 2017-dosud – celoškolský a fakultní koordinátor projektu ESF-ERDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382 - klíčová aktivita KA14 "Institucionální akreditace"
 • 2018-2021 – spoluřešitel a lektor týmu projektu AVOŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047 – “Inovace VOV_technická oblast”
 • 2018-2021 – spoluřešitel a lektor týmu projektu AVOŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 – “Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast”
 • 2018-2021 – spoluřešitel a lektor týmu projektu AVOŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 – “Inovace VOV_zdravotnická oblast”
 • 2018-2021 – spoluřešitel a lektor týmu projektu AVOŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 – “VOV – ekonomická sekce”
 • 2021–dosud – spoluřešitel projektu 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346 – „Digital Technologies for Lecturing and Learning“ (DiT4LL)

Vybrané publikace

 • Zeman, T.; Nevosad, M.; Hrad, J.; Holeček, J.; Pravda, I.: Prostředí pro otevřené digitální výukové zdroje VOVCR.CZ In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2021. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021. p. 67-72. ISBN 978-80-7435-831-9.
 • Pravda, I.: Vysokorychlostní přístup k Internetu, 1. ed. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2017. 42 p. ISBN: 978-80-01-06281-4
 • Pravda, I.: Moderní datová rozhraní 1. ed. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2017. 36 p. ISBN: 978-80-01-06266-1
 • Bečvář, Z. - Mach, P. - Pravda, I.: Mobilní sítě. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2013. 104 s. ISBN 978-80-01-05305-8.
 • Pravda, I.: Assesment of VoIP Systems through E-model Extension. In: RTT 2010 Proceedings. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010, p. 196-199. ISBN 978-80-248-2261-7.
 • Pravda, I. - Bečvář, Z.: Extended E-model for VoIP Systems Assessment. In Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009, p. 85-91. ISBN 978-0-9820958-2-9.

Konzultační hodiny:

pátek
10:00
11:00