simak

Hlavní záložky

Obrázek uživatele simak
prof.
Ing.
Boris
Šimák
, CSc.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2203
Místnost: 
T2:B3-809
Funkce: 
profesor
Odborný životopis 
Stručný přehled pedagogické a vědecké činnosti na ČVUT
 • 1981 Ukončení studia. Diplomová práce "Filtr pro PCM systém".
 • 1981 -1984 Interní vědecká výchova na katedře Teorie obvodů
 • 1984 -1985 Odborný asistent na katedře Teorie obvodů
 • 1985 - 2016 Odborný asistent na katedře Telekomunikační techniky
 • 1986 Dvousemestrální kurz Základy pedagogiky VÚIS ČVUT Praha
 • 1987 Ukončení vědecké výchovy. Obhájena práce "Ekvivalentní struktury
 • číslicových filtrů".
 • 1996 Jmenování docentem v oboru Telekomunikační technika
 • 1997 – 2017 Vedoucí katedry telekomunikační techniky
 • 2007 – 2011 Děkan fakulty elektrotechnické ČVUT
 • 2010 Jmenování profesorem v oboru Informatika v dopravě a spojích
 • 2018 Profesor na Katedře telekomunikační techniky
 • Studijní pobyty:
 • 1991 TU Erlangen-Nürnberg, katedra Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik, prof. Unbehauen. Stipendium DAAD - 2 měsíce
 • 1991 Pedagogický kurz na ped .fakultě v Klagenfurtu, Rakousko (1 týden)
 • 1992 HAP Hamburg - v rámci projektu TEMPUS - 1 měsíc zaměření multimedia, pedagogika
 • 1993 TEXAS INSTRUMENTS Freising, Německo. TMS320C3x - workshop
 • 1994 TEXAS INSTRUMENTS Freising, Německo TMS320C4x - workshop
 • 1994 TU Erlangen-Nürnberg, katedra Allgemeine und Theoretische- elektrotechnik, prof. Unbehauen. Individal mobility grant TEMPUS - 1 měsíc
 • 1995 TEXAS INSTRUMENTS Freising, Německo TMS320C8x a SPOX - workshop
 • 1996 TU Erlangen-Nürnberg, katedra Allgemeine und Theoretische- elektrotechnik, prof. Unbehauen. Stipendium DAAD - 1 měsíc (15.9. 1996 - 14. 10. 1996)
 • 1996 Institut Nationale des Télécommunications, Evry, Francie, katedra Signálů a zpracování obrazů, prof. Phillippe Regalia, 1 měsíc (15.10. 1996 -14.11. 1996)
 • 2005 University of Kalifornia, Santa Barbara, Department of Electrical and Computer Engineering – přednáškový pobyt, vědecká spolupráce, Prof. S.K. Mitra – 1 týden
 • 2005 Universidad National Autonóma de México, Faculdad de Ingeniería - UNAM Mexico City – přednáškový pobyt, Prof. Landeros, Doc. Ing. Pšenička – tři týdny
 • Členství : mezinárodní organizace:
 • IEEE od r . 1998
 • ITU od r. 2010 ITU Academia Member v sektorech R, T, D od r. 2010
 • národní organizace: ČVTS při ČVUT FEL Elektra Vědecká rada FEU UTB Zlín - člen Vědecká rada Krajská zdravotní, Ústí nad Labem člen Oborové rady telekomunikací VUT Brno, FEKT Činnost spojená s rozvojem ČVUT
 • 1998 - Cisco Networking Academie– dosud, založení společně s CESNETEM , Jedná se o největší celosvětový projekt distančního vzdělávání (čtyři semestry) zaměřený na problematiku počítačových sítí.
 • 2001 - Výzkumného a vývojového centra pro mobilní komunikace na ČVUT (FEL). Společně s Prof. RNDr. Miroslavem Vlčkem, DrSc. jsem byl v r. 2000 iniciátorem jeho vybudování (Společný projekt ČVUT, Český Mobil, Ericsson). Centrum bylo otevřeno v r. 2001. Zastával jsem do r. 2005 funkci technického ředitele centra.
 • 2005 - SITRONICS (STROM) centra V r. 2005 jsem připravil projekt výzkumného a vývojového pracoviště na ČVUT v Praze, FEL –ve spolupráci s firmou SITRONICS Telecom Solutions (STROM telecom), a.s.,byl jsem členem výkonné rady Centra a vedoucím Centra.
 • 2005 - Implementaci e-learningového systému na ČVUT v Praze, FEL, katedře telekomunikační techniky.
 • 2005 - Centra pro spolupráci s průmyslem a vzdělávacího centra Trainingpoint, které představují přirozené pokračování projektů ESF, které jsem řídil.
 • Ocenění za vykonanou práci pro ČVUT
 • 2002 Medaili ČVUT - za činnost související s rozvojem ČVUT, za pracoviště jsem obdržel ocenění ŽU v Žilině a STU Bratislava.
 • 2008 Práce v mezinárodní organizaci IARIA byla oceněna v r. 2008 udílenou za výsledky v oblasti výzkumu, podílu na činnosti při přípravě konferencí cenou IARIA Fellow.
 • Konzultační hodiny:

  úterý
  9:00
  10:00