vodrazka

Hlavní záložky

Obrázek uživatele vodrazka
doc.
Ing.
Jiří
Vodrážka
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2076
Místnost: 
T2:B3-702
Funkce: 
vedoucí katedry
docent
Je školitelem doktorandů: 
Obrázek uživatele kucerj17
Ing.
Ján
Kučerák
Odborný životopis 

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. narozen v roce 1966 v Praze

VZDĚLÁNÍ
• 1981-1984 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 2 – Ječná
• 1985-1989 ČVUT FEL v Praze, obor Telekomunikační technika
• 1996 - 2000 externí forma postgraduálního studia na Katedře telekomunikační techniky
• 2001 ukončil doktorské studium obhájením disertační práce a získal titul Ph.D. Disertační práce „Přenos vysokými rychlostmi na metalických párech“.
• 2008 – obhájení habilitační práce „Vysokorychlostní přenos signálu po symetrických vedeních v přístupové síti“ a udělen titul Doc.

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST
• od roku 1996 - odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky, vedoucí laboratoře přenosové techniky, cvičení předmětu Přenosové systémy II
• od roku 2003 školitelem v doktorském studiu, členem komise pro státní doktorské zkoušky
• od roku 2005 vedoucím pracovní skupiny Přenosová média a systémy
• od roku 2007 člen komise pro obhajoby disertačních prací oboru Telekomunikační technika
• od června 2007 zástupce vedoucího katedry telekomunikační techniky
• od roku 2008 garant oboru Síťové a informační technologie a Sítě elektronických komunikací studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika

HLAVNÍ OBLASTI ZÁJMU
• Komunikační systémy a přenosové parametry v NGA sítích.
• Komunikační systémy ve Smart Grid, komunikace po silových vedeních
PLC/BPL.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Je vedoucím pracovní skupiny Komunikační sítě na Katedře telekomunikační techniky, orientuje se na expertní činnost pro průmysl a státní správu i projekty smluvního výzkumu. Ve vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na modelování přenosového prostředí metalických i optických vedení v telekomunikační síti, testování sítí a modelování jejich kvalitativních parametrů a dále jejich aplikaci v oblasti Smart Grid.

Je spoluautorem 3 knih a 6 VŠ skript.

h-index:
5 dle WoS, (4 bez autocitací)
6 dle Scopus (4 bez autocitací)
7 dle Google Scholar

ResearcherID: E-8378-2016
ORCID: 0000-0001-5477-1124

Vybrané grantové projekty:
• Limiting factors in wide-band signal transmission over metallic pairs and mutual coexistence with other systems (GACR, 2003 – 2005)
• National research program – Specification of qualitative criteria and optimization of tools for high-rate access networks (2004 – 2007)
• Development of adaptable and data processing systems for high-speed, secure and reliable communication in extreme conditions (MV CR, 2012-2014)
• Research and development of a new communication system with multi-channel approach and multi-layer co-operation for industrial applications (TACR, 2012-2014)
• Research and development of secure and reliable communications network equipments to support the distribution of electric energy and other critical infrastructures (MV CR, VG20132015104, 2013-2015).
• Radio for Smart Transmission Networks (TACR, TA04011571, 2014-2017).

Vybrané publikace:
• Vodrážka, J.: Multi-carrier modulation and MIMO principle application on subscriber lines. Radioengineering. Volume: 16 Issue: 4. 2007. pp. 33-37. ISSN: 1210-2512.
(Journ. IF – 0,312, cited - 9)
• Lucki, M. - Boháč, L. - Vodrážka, J.: A Short Overview of the Most Actual Problems in the Area of Fiber Bending and Chromatic Dispersion in Photonic Crystal Fibers. In Proceedings of SPIE - Photonic Crystal Fibers II. Bellingham: SPIE, 2008, p. 69900X-1-69900X-12. ISBN 978-0-8194-7188-8.
• Lafata, P. - Vodrážka, J.: Modeling of Transmission Functions and Crosstalk in Metallic Cables for Implementation of MIMO Concept. Radioengineering. 2009, vol. 18, no. 4, p. 491-496. ISSN 1210-2512. (Journ. IF - 0,312, cited - 4)
• Lafata, P. - Vodrážka, J.: Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology for Local Backbone Data Network. Microwave and Optical Technology Letters. Volume: 53 Issue: 10 Pages: 2351-2355. 10/2011. ISSN: 0895-2477. (Journ. IF - 0,618, cited - 12)
Lafata, P. - Vodrážka, J.: Simulations of Far-end Crosstalk based on Modified Matrices of Transmission Line. Elektronika ir Elektrotechnika. 2011. Issue: 10 Pages: 39-44. ISSN: 1392-1215. (Journ. IF – 0,913, cited - 1)
• Lafata, P. - Vodrážka, J.: Application of Fiber Ring for Protection of Passive Optical Infrastructure. Radioengineering. 2013, vol. 22, no. 1, p. 357-362. ISSN 1210-2512. (Journ. IF - 0,796, cited - 0)
• Lafata, P. - Vodrážka, J.: Experimental Verification of Passive Optical Network With Ring Topology. Microwave and Optical Technology Letters. 2013, vol. 55, no. 9, p. 2201-2205. ISSN 0895-2477. (Journ. IF - 0,623, cited - 1)
Chlumský, P. - Vodrážka, J.: Innovative Two-path Data Transmission Scheme Proposal. Elektronika ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, no. 10, p. 57-61. ISSN 1392-1215. (Journ. IF – 0,561, cited - 0)

V Praze dne 1. 12. 2017

Konzultační hodiny:

úterý
12:30
13:00