Asistivní technologie a eHealth

  • Systémy pro inteligentní budovy

    Vývoj, návrh a realizace systémů inteligentních budov, bezpečné prostředí, interakce silnoproudých a slaboproudých rozvodů a systémů (KNX, EZS, EPS, MaR a další).
  • Asistivní a komunikační technologie nejenom pro eHealth

    Návrh, vývoj i měření technologií a systémů pro dohled nad životními funkcemi pacientů a kvalitou života zejména seniorů.
  • Interaktivní hlasové a navigační služby

    Technologie pro navigaci nevidomých a slabozrakých; distribuovaná navigační střediska; asistivní navigační technologie pro specifická prostředí a aplikace; aplikace pro přepis řeči v reálném čase.