Management ICT systémů

  • Plánování a analýzy v oblasti telekomunikací a ICT

    Vybrané provozní a obchodní aspekty provozování telekomunikačních sítí a poskytování telekomunikačních služeb; podnikatelské plánování v telekomunikacích / ICT; rozbory, analýzy a zprávy o vývojových trendech v telekomunikacích v ČR i ve světě.
  • Management ICT systémů

    Modelování a simulace procesů, procesní řízení ICT systémů; procesně orientované formalizované metody řízení ICT.
  • Státní správa, regulace, standardizace

    Vybrané aspekty státní správy a regulace v telekomunikacích; vybrané aspekty standardizace v telekomunikacích / ICT.