Archiv projektů

Archiv projektů

Záměrem projektu je zkvalitnění vybraných studijních programů zejména bakalářského stupně studia prezenční a kombinované formy výuky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Modernizace studijních programů spočívá v jejich rozšíření o elektronické...
Konsorcium řešitelů z 5 evropských zemí vyvíjí moderní výukové pomůcky (e-učebnice, pracovní listy, multimediální slovník atd.) pro střední odborné školy. Tyto materiály jsou zaměřeny na oblasti elektronických komunikací, kryptografie a digitální...
Projekt je zaměřen na rozsáhlou inovaci bakalářského studijního mezioborového programu Teleinformatika na VUT v Brně s ohledem na aktuální požadavky praxe a nejnovější poznatky v oblasti ICT. Cílem projektu je aktuálně naplnit obsah odborných kurzů...