Příprava specialistů pro ICT – bakalářské studium teleinformatiky

Projekt je zaměřen na rozsáhlou inovaci bakalářského studijního mezioborového programu Teleinformatika na VUT v Brně s ohledem na aktuální požadavky praxe a nejnovější poznatky v oblasti ICT. Cílem projektu je aktuálně naplnit obsah odborných kurzů, vytvořit kvalitní studijní materiály a nastartovat na VUT přípravu kvalitních odborníků pro všechny oblasti ICT. Odborní poradci z ČVUT se podílejí na evaluaci stávajících kurzů oboru Teleinformatika a přípravách podkladů pro jejich následnou modernizaci. Jejich odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti jsou předávány prostřednictvím vzdělávacích seminářů pro akademické pracovníky VUT. ČVUT se také podílí na recenzování učebních textů, které vznikají během projektu. Tyto aktivity přispívají k výraznému zvýšení kvality studijního oboru, které spočívá především v jeho inovované náplni zvýšením odborných kompetencí akademických pracovníků VUT a v neposlední řadě kvalitními studijními podklady.
Partneři projektu 
  • České vysoké učení technické v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky
  • GiTy, a.s.
  • Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav telekomunikací (řešitel projektu)