KOMPOZITEX – Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí

Výzkum a vývoj kompozitních textilních materiálů určených k ochraně člověka a zařízení před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením na principu zeslabení a odstínění zdrojů vysokofrekvenčních signálů.

Cílem projektového záměru je provést aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových kompozitních textilních materiálů určených na ochranu člověka a techniky před vlivy elektromagnetických a elektrostatických polí, s využitím výpočetní techniky jako nástroje pro softwarové programování, modelování a simulace elektrických materiálových parametrů kompozitních textilií. Využití softwarových nástrojů si klade za cíl provést optimalizaci výrobních parametrů, výsledných materiálových vlastností a minimalizace spotřeby výrobního materiálu.

Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Nyklíček a spol. s.r.o.
  • VÚB a.s.