Modernisation of VET through Collaboration with the Industry

Základním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na technických středních odborných školách díky navázání úzké spolupráce těchto škol s průmyslovými podniky, podnítit zájem studentů o technické obory a zlepšit jejich motivaci ke studiu.
Podle potřeb průmyslové praxe připravujeme a pilotně zkoušíme 6 sad elektronických výukových objektů různých typů ve 4 jazycích. Vybrali jsme moderní témata, která dosud nebyla vhodně zpracována formou studijních opor; byla volena s ohledem na aktuální požadavky škol i průmyslových podniků.
Podnikáme kroky k propojení světa středoškolské výuky se světem praxe, a to v národním i mezinárodním měřítku. Pro studenty (a učitele) středních škol zapojených do řešitelského konsorcia připravujeme sérii stáží v průmyslových podnicích – domácích i zahraničních. Stáže jsou doplněny motivační soutěží mezinárodních studentských týmů.
Zaměřujeme se rovněž na další vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků: připravujeme pro ně semináře na univerzitách. Středoškolští učitelé navíc získají výukové materiály, které mohou využít ve svých hodinách.
Připravujeme také sadu 3 učebních jednotek podle mezinárodního systému ECVET (Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) zaměřených na osvojení konkrétních dovedností podle požadavků středních škol v rámci zvolených témat.
Kromě výše uvedeného připravujeme pro výuku na středních školách též metodiky, které akcentují důležitost průmyslové praxe a mezinárodní spolupráce. Připravíme též metodiku pro dlouhodobou udržitelnost výsledků po ukončení projektu.
Projektové konsorcium je 9členné. Partnerské instituce se nacházejí ve 3 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Španělsko) a v každé z nich je struktura jednotná: 1 průmyslový podnik (nebo sdružení podniků), 1 střední odborná škola a 1 technická univerzita. Doba trvání projektu je 34 měsíců (2017–2020).
Partneři projektu 
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
  • AV MEDIA, a.s.
  • Stredná odborná škola informačných technológií
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
  • Institut Esteve Terradas i Illa
  • Technical University of Catalonia
  • IDNEO TECHNOLOGIES S.A.