Vícekanálová komunikační platforma pro Internet věcí (IoT)

Cílem projektu je vyvinout komunikační platformu pro bezpečné a efektivní přenosy dat mezi velkým množstvím koncových zařízení různého typu a centrálním serverem. Navržená platforma bude vybavena širokým spektrem rozhraní a standardů, které zajistí kompatibilitu s koncovými zařízeními různých výrobců. Platforma bude vhodná pro využití v průmyslových podnicích, zdravotnictví a státní správě.

Platforma bude schopna přenášet data jak vysokorychlostními kanály, tak i nízko-výkonovými bezdrátovými rozhraními. Konkrétními výstupy projektu budou ve formě prototypu HW a SW komunikačního routeru a SW vybavení komunikačních uzlů a serveru. Výstupem dále bude ověřovací senzor teploty prostředí.

Projekt TH02010568/Vícekanálová komunikační platforma pro Internet věcí (IoT) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky
  • IMA s.r.o.