brabezde

Hlavní záložky

Obrázek uživatele brabezde
Ing.
Zdeněk
Brabec
, CSc.

Telefon (pevná linka):

+420 224352101
238465254
Místnost: 
Technická 2: B3-706 / Olšanská 6: A-307
Funkce: 
zástupce vedoucího katedry
odborný asistent
Odborný životopis 

Zdeněk BRABEC působí celou svou profesní kariéru v oblasti digitálních technologií, z toho většinu v oblasti poskytování veřejných telekomunikačních služeb.

Jako senior expert jednoho z nejvýznamnějších světových telekomunikačních provozovatelů se podílel se na rozvoji jeho aktivit ve střední Evropě. Jako ředitel pro lidské zdroje pro oblast Morava českého inkumbentního operátora byl jedním z aktérů jeho transformace z technicky orientovaného a geograficky strukturovaného operátora na obchodně orientovanou a liniově řízenou společnost. Později založil startup v oblasti konzultačních služeb, který provedl restrukturalizaci telekomunikačních služeb několika nejvýznamnějších českých podniků.
Více zde: https://www.linkedin.com/in/zdenek-brabec-1301218/

Nyní vyučuje a vykonává výzkum na katedře telekomunikační techniky Českého vysokého učení technického v Praze. Specializuje se na problematiku řízení telekomunikačních systémů, disciplíny řešící interakci technických a podnikatelských aspektů telekomunikací.

Se studenty pregraduálního a postgraduálního studia se dělí o svoje znalosti a seznamuje je se současnými vývojovými trendy. Vedl desítky bakalářských či diplomových prací, jejichž cílem byly detailní analýzy dílčích aspektů vývoje v oblasti telekomunikací. Spolu se svými studenty každoročně vyhodnocuje vývoj ICT a hlavních aktérů v globálním měřítku. Vedl tři doktorské práce, jejich cílem byl řešení vybraných teoretických problémů své specializace.

Výzkumné aktivity mu umožňují udržovat úzký kontakt se současnou praxí. Zodpovídal nebo se podílel na realizaci řady významných projektů z oblasti telekomunikací pro českého telekomunikačního regulátora, pro vládní instituce a pro nejvýznamnější české podniky.

Aktivně se zapojuje do činnosti odborných orgánů, a to jak na mezinárodní úrovni (mj. ITU, OECD, EU, APEC), tak i na národní úrovni (telekomunikační regulátor, zákonodárce, národní investiční agentura, odborné asociace).

Konzultační hodiny:

středa
13:00
14:00